Coverage Area

UNN programs can be accessed across the country through the FM signals of UNN network radio partners.  Its news and current affairs programs reach most areas of country where FM service is available. Listeners in the Kathmandu Valley and surrounding areas can listen to UNN programs through FM 90 MHz, Communication Corner's own FM frequency.

 

Today's Program Schedule

Time Program
00:00 – 01:00 सुगम गीतहरु
01:00 – 02:00 हिन्दी गीतहरु
02:00 – 03:00 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 05:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:05 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 08:00 उज्यालो फल्चा
08:00 – 08:20 नेपाल खबर स्थानीय
08:20 – 09:00 पानी र सरसफाई
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 सडक र सवारी
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 गाउँबस्तीका सुस्केरा
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 पप प्रवाह
13:00 – 14:00 प्रतिध्वनि
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 प्रतिध्वनि
14:30 – 15:00 नागबेली संगीत
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 16:00 बदलिंदो नेपाल (अर्थ)
16:00 – 17:00 चित्रपट संगीत
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 एघार छपन्न
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 18:30 युगल संगीत
18:30 – 19:00 मिलन चोक
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 20:00 रदिफ काफिया
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 21:15 लोक चाँचरी
21:15 – 22:00 अजर अमर गीतहरु
22:00 – 22:40 एघार छपन्न पुनः प्रसारण
22:40 – 23:00 संगीत सुगन्ध
View All