Time Program
00:00 – 01:00 सुगम गीतहरु
01:00 – 02:00 हिन्दी गीतहरु
02:00 – 03:00 चलचित्रका गीत
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 05:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:05 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 08:00 उज्यालो फल्चा
08:00 – 08:20 नेपाल खबर स्थानीय
08:20 – 09:00 बदलिंदो नेपाल(राजनीति)
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 लोक चाँचारी
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 लोक लहरी
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 नेपाली पप प्रवाह
13:00 – 14:00 प्रतिध्वनि
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 प्रतिध्वनि
14:30 – 15:00 नागबेली संगीत
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 15:40 बदलिंदो नेपाल(कृषि):पुन: प्रसारण
16:00 – 17:00 नवीन संगीत
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 माइतीको सन्देश
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 19:00 युगल संगीत
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 19:30 गीतिमाला
19:30 – 20:00 सक्षम छोरी
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 21:15 लोक चाँचरी
21:15 – 22:00 अजर अमर गीतहरु
22:00 – 22:40 माइतीको सन्देश(पुन:प्रसारण)
22:40 – 23:00 संगीत सुगन्ध
23:00 – 00:00 लोक गीतहरु
Time Program
00:00 – 01:00 सुगम गीतहरु
01:00 – 02:00 हिन्दी सदाबहार गीतहरु
02:00 – 03:00 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 05:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:06 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 08:00 उज्यालो फल्चा
08:00 – 08:20 नेपाल खबर स्थानीय
08:20 – 09:00 बदलिंदो नेपाल(संघियता)
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 लोक चाँचरी
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 नविन संगीत
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 नेपाली पप प्रवाह
13:00 – 14:00 प्रतिध्वनि
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 प्रतिध्वनि
14:30 – 15:00 नागबेली संगीत
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 16:00 चित्रलहर
16:00 – 16:30 राग रागिनी
16:30 – 17:00 बलियो घर:पुन:प्रसारण
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल(सुशासन)
18:00 – 18:10 नेपाल खबर
18:10 – 19:00 युगल संगीत
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 19:30 गीतिमाला
19:30 – 20:00 साझा बोली
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 21:15 लोक चाँचरी
21:15 – 22:00 अजर अमर गीतहरु
22:00 – 22:40 हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल(सुशासन)_पुन:प्रसारण
22:40 – 23:00 संगीत सुगन्ध
23:00 – 00:00 लोक गीतहरु
Time Program
00:00 – 01:00 संगीत सुगन्ध
01:00 – 02:00 प्रतिध्वनि
02:00 – 03:00 चित्रपट संगीत
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 04:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:05 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 08:00 उज्यालो फल्चा
08:00 – 08:20 नेपाल खबर स्थानीय
08:20 – 09:00 देश परदेश
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 लोकचाँचरी
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 लोक लहरी
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 पप प्रवाह
13:00 – 14:00 प्रतिध्वनि
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 प्रतिध्वनि
14:30 – 15:00 नागबेली संगीत
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 16:00 चित्रलहर
16:00 – 17:00 चित्रपट संगीत
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल(यात्रा)
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 19:00 संगीत सम्मोहन
19:00 – 19:15 रडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 19:30 मैसरी सुनाखरी १
19:30 – 20:00 गीतिमाला
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 20:45 सरसफाई
20:45 – 21:15 लोक चाँचरी
21:15 – 22:00 श्रुति संवेग
22:00 – 22:40 हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल(यात्रा)_पुन:प्रसारण
22:40 – 23:00 संगीत सुगन्ध
23:00 – 00:00 लोक चाँचरी
Time Program
00:00 – 01:00 नेपाली सुगम गीतहरु
01:00 – 02:00 नेपाली आधुनिक गीतहरु
02:00 – 03:00 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 05:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:05 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 08:00 उज्यालो फल्चा
08:00 – 08:20 नेपाल खबर स्थानीय
08:20 – 09:00 बदलिंदो नेपाल (अर्थ)
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 लोक चाँचरी
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 लोक लहरी
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 पप प्रवाह
13:00 – 14:00 प्रतिध्वनि
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 प्रतिध्वनि
14:30 – 15:00 नागबेली संगीत
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 16:00 देश परदेश
16:00 – 17:00 गाउँबस्तीका सुस्केरा
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 स्पोर्टस् वीक्
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 19:00 संगीत सम्मोहन
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 19:30 मैसरी सुनाखरी १ (पुनः प्रसारण)
19:30 – 20:00 गीतिमाला
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 21:15 लोक चाँचरी
21:15 – 22:00 बुलबुल
22:00 – 22:40 स्पोर्टस् वीक्(पुन: प्रसारण)
22:40 – 23:00 संगीत सुगन्ध
23:00 – 00:00 लोक गीतहरु
Time Program
00:00 – 01:00 सुगम गीतहरु
01:00 – 02:00 हिन्दी गीतहरु
02:00 – 03:00 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 05:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:05 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 08:00 उज्यालो फल्चा
08:00 – 08:20 नेपाल खबर स्थानीय
08:20 – 09:00 पानी र सरसफाई
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 सडक र सवारी
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 गाउँबस्तीका सुस्केरा
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 पप प्रवाह
13:00 – 14:00 प्रतिध्वनि
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 प्रतिध्वनि
14:30 – 15:00 नागबेली संगीत
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 16:00 बदलिंदो नेपाल (अर्थ)
16:00 – 17:00 चित्रपट संगीत
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 एघार छपन्न
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 18:30 युगल संगीत
18:30 – 19:00 मिलन चोक
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 20:00 रदिफ काफिया
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 21:15 लोक चाँचरी
21:15 – 22:00 अजर अमर गीतहरु
22:00 – 22:40 एघार छपन्न पुनः प्रसारण
22:40 – 23:00 संगीत सुगन्ध
Time Program
00:00 – 01:00 नेपाली सुगम गीतहरु
01:00 – 02:00 नेपाली आधुनिक गीतहरु
02:00 – 03:00 नेपाली चलचित्रका गीतहरु On Air Program
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 05:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:05 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 08:00 उज्यालो फल्चा
08:00 – 08:20 नेपाल खबर स्थानीय
08:20 – 09:00 बदलिंदो नेपाल
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 सडक र सवारी
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 लोक लहरी
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 पप प्रवाह
13:00 – 14:00 प्रतिध्वनि
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 प्रतिध्वनि
14:30 – 15:00 नागबेली संगीत
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 16:00 पानी र सरसफाई
16:00 – 17:00 सुफी संसार
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल(निगरानी)
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 18:30 संगीत सुगन्ध
18:30 – 19:00 खुल्ला धरती खुल्ला आकाश
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 19:30 मैसरी सुनाखरी २
19:30 – 20:00 गीतिमाला
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 20:45 प्रकृति
20:45 – 21:15 लोक चाँचरी
21:15 – 22:00 श्रुति संवेग
22:00 – 22:40 हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल(निगरनी)_पुन:प्रसारण
22:40 – 23:00 संगीत सुगन्ध
23:00 – 00:00 लोक गीतहरु
Time Program
00:00 – 01:00 नेपाली सुगम गीतहरु
01:00 – 02:00 नयाँ हिन्दी गीतहरु
02:00 – 03:00 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 05:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:05 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 07:30 उज्यालो फल्चा
07:30 – 08:00 विपद सरोकार
08:00 – 08:20 नेपाल खबर
08:20 – 09:00 सुनाखरी
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 लोकचाँचरी
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 लोक लहरी
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 पप प्रवाह
13:00 – 14:00 प्रतिध्वनि
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 प्रतिध्वनि
14:30 – 15:00 नागबेली संगीत
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 16:00 चित्रलहर
16:00 – 17:00 चित्रपट संगीत
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 संगीत सुगन्ध
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 19:00 संगीत सुगन्ध
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 19:30 मैसरी सुनाखरी २ (पुनः प्रसारण)
19:30 – 20:00 बलियो घर
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 21:15 लोक चाँचरी
21:15 – 22:00 एकल कविता वाचन
22:00 – 22:40 नेपाली सुगम गीतहरु
22:40 – 23:00 संगीत सुगन्ध
23:00 – 00:00 लोक गीतहरु

UNN Coverage

UNN programs can be accessed across the country through the FM signals of UNN network radio partners.  It's news and current affairs programs reach most areas of country where FM service is available. Listeners in the Kathmandu Valley and surrounding areas can listen to UNN programs through FM 90 MHz, Communication Corner's own FM frequency.

View Coverage Map

Infrastructure

CC owns a four and half storied building which has fully 4 digital and analogue studios facilities to produce, distribute and support for broadcast related activities. Equipped with Mobile broadcast VAN (live and record from field using VSAT) technology and other technology (Interactive Voice Response System and Tieline) to coordinate field based production and broadcast with toll free telephone facilities provide an unique opportunities to the CC team. 

The building is built specially for radio stations with state of art technology, including earth quake resisting and run with sustainable water collection and power supply system with solar panel, installed at the roof of building. CC has been using solar system to avoid the power cuts and also have generator, city line as back of power source. Four digital studies, more than 50 computers, digital recorders, satellite and FM transmission equipments, vehicles are well placed for smooth operations of office for more than 60 people who work together in a team. 

Read More