Gallery - 2014

तरकारीले हराभरा

तरकारीले हराभरा

पहिले पहिले तरकारी नपाउने बाजुरा जिल्लाका ११ गाबिस अहिले तरकारीले हराभरा भएको छ। तस्विर: निमेन्द्र शाही/ उज्यालो।

Advertisement