Gallery - 2014

पानी खाने यस्तो विधि

पानी खाने यस्तो विधि

बर्षातको पानी संकलन गर्न दैलेखको दुल्लुमा बनाइएका घ्याम्पो जार । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा बर्षातको पानी संकलन गर्ने विधि लोकप्रिय बन्दै गएको छ । फोटो: पी.टी.लोप्चन/उज्यालो

Advertisement