Gallery - 2014

सोत्तरको भारी

सोत्तरको भारी

जंगलबाट सुकेको पातपतिङगर ल्याउँदै खोटाङ खार्मीका गाउँले । तस्विरः दमन राई/उज्यालो

Advertisement