Gallery - 2014

अस्ट्रिच पालन

अस्ट्रिच पालन

रुपन्देही गंगोलियाको अष्ट्रिच नेपाल प्रालिमा व्यवसायिक रुपमा पालिएका अस्ट्रिच । तस्विर : उज्यालो

Advertisement