Gallery - 2014

राउटे बसाई

राउटे बसाई

दैलेखमा भेटिएका राउटे समुदाय । तस्विर: पि टी लोप्चन/ उज्यालो

Advertisement