Gallery - 2014

तिहारको फलफूल

तिहारको फलफूल

काठमाडौंको सडकमा बेच्न राखिएका तिहारका फूलमाला र फलफूल । तस्विर : उज्यालो

Advertisement