Gallery - 2014

कटवाल कराउने ठाउँमा मोवाइल टावर

कटवाल कराउने ठाउँमा मोवाइल टावर

पहिले पहिले गाउँमा सूचना दिनको लागि कटुवाल कराउने ठाउँ धादिङ नलाङको डाँडोमा राखिएको मोवाइल टावर । तस्बिर : उज्यालो ।

Advertisement